Laopinnad/tootmishooned

Hoolikalt läbimõeldud ladude ning tootmishoonete märgistus aitab suurendada tööohutust ja hoiab ära paljudel juhtudel õnnetuste tekkimise. Arusaadavalt teostatud märgistus aitab oluliselt kaasa pinna efektiivsele ning optimaalsele kasutamisele. Lisaks tagab hästi planeeritud märgistus ladustamis- ning tootmisprotsesside parema juhtimise.  

Read more
Parklate joonimine

RMC Märgistus OÜ pakub parklate markeerimise teenust teekattevärviga. Värvi vastupidavus sõltub: – kasutatava värvi kihipaksusest ja kvaliteedist; – markeeritava pinna alla jääva asfaltkatte puhtusest, vanusest ja kvaliteedist; – ilmastikutingimustest, eelkõige päikesest tulenevast UV-kiirgusest; – liikluskoormusest.  

Read more