RMC Märgistus OÜ pakub parklate markeerimise teenust teekattevärviga.

Värvi vastupidavus sõltub:
– kasutatava värvi kihipaksusest ja kvaliteedist;
– markeeritava pinna alla jääva asfaltkatte puhtusest, vanusest ja kvaliteedist;
– ilmastikutingimustest, eelkõige päikesest tulenevast UV-kiirgusest;
– liikluskoormusest.