Hoolikalt läbimõeldud ladude ning tootmishoonete märgistus aitab suurendada tööohutust ja hoiab ära paljudel juhtudel õnnetuste tekkimise.
Arusaadavalt teostatud märgistus aitab oluliselt kaasa pinna efektiivsele ning optimaalsele kasutamisele.
Lisaks tagab hästi planeeritud märgistus ladustamis- ning tootmisprotsesside parema juhtimise.