Parklate joonimise eesmärgid

  • Korrektselt joonitud parkimisplatsid tagavad mugava ja loogilise manööverdamise ning loovad rohkem parkimiskohti.
  • Parkimiskohtade projekteerimisel tuleb sõidukitele tagada:
    • eraldatud sisse- ja väljasõit parkimiskohale
    • parkimiskohtade sobiv ja ratsionaalne paigutus
    • sõitjatele ohutu juurde- ja väljapääs
    • parkimiskohale sisenemine ja väljumine ilma olulise manööverdamiseta ja peatänaval liiklust häirimata

Teekattemärgistuse olulisus liiklusohutuse tagamisel

Teekattemärgistus annab juhile teavet paremaks navigeerimiseks liikluses ning informeerib teel esinevatest ohtudest ja iseärasustest. Liiklusohutuse tagamisel on oluline koht korrektsel märgistustööl, mis peab olema üheselt mõistetav kõigile juhtidele ja jalakäijatele. Teemärgistena on kasutusel erinevad jooned, kirjed ja sümbolid.

KAS SUL TEKKIS MÕNI KÜSIMUS VÕI SOOVID SAADA ROHKEM INFOT?

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST