• Hoolikalt läbimõeldud ladude ning tootmishoonete märgistus aitab suurendada tööohutust ja hoiab ära paljudel juhtudel õnnetuste tekkimise.
  • Arusaadavalt teostatud märgistus aitab oluliselt kaasa pinna efektiivsele ning optimaalsele kasutamisele.
  • Lisaks tagab hästi planeeritud märgistus ladustamis- ning tootmisprotsesside parema juhtimise.