FIRMAST

Eesmärk

Ettevõtte peamine eesmärk on kvaliteetne töö ja rahulolev klient. Tahame enda meeskonda koolitada parimal võimalikul viisil, hoida ettevõttes hea kliima ning töökeskkond. Sellelt baasilt on võimalik pakkuda kvaliteetset ning kliendisõbralikku teenust.

Missioon / visoon

RMC Märgistus pakub kvaliteetset, kiiret ja kliendisõbralikku markeerimistööde teenust. Hoiame sirget joont!

Kvaliteedi tagamine

Kvaliteedi tagamiseks teostame töid vastavalt Eesti Vabariigi Standardile 614:2008 – „Teemärgised ja nende kasutamine“.

  • Enne märgistustööde teostamist peab asfaldi pind olema kuiv ja puhas. Puhastamata pinnaga ei teki värvil piisavat naket ning värvkatte eluiga lüheneb märgatavalt. Seetõttu puhastame alati enne märgitustööde alustamist põhjalikult asfaldi pinna.
  • Märgistustööde teostamisel järgime ilmastikutingimustele kehtestatud nõuet, mille kohaselt peab tööde teostamisel olema tagatud keskmine ööpäevane õhutemperatuur +5 kraadi ja õhuniiskus ei tohi ületada 80%.